@KTzone » 博彩 - 博彩娛樂綜合討論 » 衰爛賭,出咗事先知自己好唔識諗...


2015-1-22 12:43 kolea330
衰爛賭,出咗事先知自己好唔識諗...

本身自己比較爛賭,真系乜鬼野都賭一餐,上個月仲過埋大海博殺,今次真系出事了。
欠下廿十萬,令我非常煩惱,真系唔知點算,想搵親朋好友幫手都難上加難,只怪自己衰。
到我最黑仔果日,咁啱系網度見到迅興信貸,呢間手續簡單又批核快,真系極速幫到我,唔洗令我咁頭痛。
真系經過今次,見過鬼都怕黑,都好多謝呢間公司令我有番日常生活,唔洗系壓力下還款!
[url]http://www.hyc.com.hk/index.php/site/page/view/about[/url]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.